Teme disertație

Teme posibile

Profesor îndrumător Titlu
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU Evaluarea tenacităţii nacompozitelor cu silica
Evaluarea tenacităţii nacompozitelor cu nanotuburi de carbon şi grafen
Miezuri sandwich cu topologie chirală
Calculul de rezistenţă a unui element de suspensie a automobilelor
Compozite cu pulbere din fibră carbon reciclată
Compozite cu pulbere din fibră de sticlă reciclată
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Studiul tensiunilor interlaminare în structuri compozite
Utilizarea a diferite tipuri de elemente finite în ANSYS pentru evaluarea comportării unei grinzi sandwich solicitată la încovoiere
Studiu teoretic şi experimental privind determinarea stării de tensiune şi deformaţie într-o grindă de egală rezistenţă solicitată la încovoiere
Studiul tensiunilor şi deformaţiilor într-un robot teleghidat cu braţ articulat pentru explorare urbană în situaţii de urgenţă
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Analiză experimentală şi numerică a propagării undelor Lamb în învelişuri din aluminiu
Analiză multi-disciplinară pentru un “swich” dintr-un dispozitiv MEMS
Caracterizarea şi modelarea numerică a deteriorărilor în plăci compozite
Identificarea constantelor de material pentru plăci compozite prin analiză modală şi modelare numerică
Modelarea cu elemente finite a îmbinărilor nituite şi/sau cu şuruburi
Analiza dinamică la solicitări aleatoare cu MEF (“Random Vibrations”)
Modelări simplificate pentru interacţiunea materialelor pulverulente (nisip, balast, fluide vîscoase etc) cu structurile care le conţin
Conf.dr.ing. Emil NUȚU Condiții la limită fiziologice pentru determinarea tensiunilor în ansamblul implant dentar – os
Determinarea prin simulare musculoscheletală a forțelor care solicită femurul
Simularea cu elemente finite a procesului de inserție a unui implant dentar în os
Determinarea prin analiză modală a stabilității implanturilor dentare
Simularea procesului de remodelare osoasă în modele 3D ale ansamblului implant dentar-os

Lucrări de disertație susținute

Profesor îndrumător Titlu
2021
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU Evaluarea rigidităţii unei portiere de autovehicul
Studiul comportarii unei biele de motor cu ardere interna pentru autoturism
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Studiul tensiunilor și deformațiilor în materiale compozite armate cu fibre naturale
Studiul comportării la impact a unui nou tip de material sandwich utilizat pentru amortizarea şocurilor, propus în confecţionarea căştilor de protecţie moto
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Studiul asupra deformării plastice a dinților unui angrenaj conic prin metoda cu elemente finite
Simularea și optimizarea unei turbine a unui robot hexapod de cățărare
Conf.dr.ing. Florin BACIU Studiul proprietăților mecanice ale oțelurilor aliate utilizate la sistemele de conducte
Validarea experimentală a unui program de calcul pentru tuburi termice
Ș.L.dr.ing. Dragoș Alexandru APOSTOL Influența geometriei aderenților tipăriți 3d asupra asamblărilor cu adezivi
Efectul geometriei celulei asupra comportării unui miez de tip fagure supus la compresiune laterală
Septembrie 2020
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Implementarea soluțiilor economice circulare pentru reciclarea deșeurilor din materiale plastice ce poluează mediul marin
Ș.L.dr.ing. Daniela IOana TUOSE Analiza numerică a unui vas colector sub presiune, subansamblu al sistemului de răcire rapidă cu plumb
2020
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Studii experimentale în vederea stabilirii unor caracteristici ale compozitelor armate cu fibră de in
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Cercatări privind comportamentul unor structuri de tip sandwich realizate din pla, cu diferite configurații ale miezului, solicitate la încovoiere în trei puncte
Determinarea stării de tensiune și deformație într-o grindă de egală rezistență supusă la încovoiere simplă
Determinarea proprietăților de material ale pieselor metalice realizate prin sinterizare laser
Studiul numeric și experimental al unui tip de beton de porozitate ridicată realizat din materiale cu dimensiuni variabile solicitat la compresiune și încovoiere
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Modelarea și analiza cu elemente finite a asamblărilor filetate
Conf.dr.ing. Daniel VLĂSCEANU Analiza numerică a componentei anti-ruliu din ansamblul suspensiei unui automobil de clasă medie
Conf.dr.ing. Emil NUȚU Optimizarea implanturilor dentare pentru creșterea stabilității primare
Ș.l.dr.ing. Daniela Ioana TUDOSE Analiza numerică a unui vas colector sub presiune, subansamblu al sistemului de răcire rapidă cu plumb al unui reactor nuclear
Analiza comportamentului unei proteze de ghenunchi, realizată din materiale biocompatibile diferite, în cazul unor șocuri cauzate de accidente involuntare
2019
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Analiza stării de tensiune și de deformație a două tipuri de implante dentare
Prof.dr.ing. Ioan PĂRĂUȘANU Modelarea și analiza trenului de aterizare principal al elicopterului super PUMA
Conf.dr.ing. Daniel VLĂSCEANU Analiza termică prin MEF a dispozitivului de frânare al unui autovehicul
Conf.dr.ing. Florin BACIU Cercetare privind optimizarea traversei față a autovehiculelor din punct de vedere constructiv și tehnologic
2018
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Calculul discului de ambreiaj cu ajutorul metodei elementelor finite
Determinarea tensiunilor reziduale într-un cordon de sudură
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Determinarea stării de tensiune şi deformaţie în ampenajele aeronavei Airbus A330-300 realizate din materiale compozite de tip sandwich
Studiul privind evaluarea încercărilor la impact pentru parapetele de siguranţă
Consideraţii despre influenţa impactului la unele materiale tip sandwich
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Modelarea stării de tensiuni și deformații în componente de transmitere a puterii
Conf.dr.ing. Viorel ANGHEL Analiza statică și de stabilitate axial simetrică a unei structuri cilindrice
Conf.dr.ing. Daniel VLĂSCEANU Studiul analitic şi numeric la stabilitate al unei plăci cu miez fagure din aluminiu
Conf.dr.ing. Florin BACIU Analiza statică pentru o structură de acoperiş
Ș.L.dr.ing. Emil NUȚU Analiza prin metoda elementelor finite a stabilității implanturilor dentare
2017
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Identificarea experimentală a comportamentului vâscoelastic a unui compozit unidirecţional in/epoxy
Prof.dr.ing. Ioan PĂRĂUȘANU Analiza statică şi dinamică a unui utilaj de testare a sateliţilor folosind metoda elementelor finite
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU Manufacturarea aditivă şi analiza polimerilor ranforsați cu fibre de carbon
Studiul delaminării la interfaţa dintre carcasa metalică şi combustibilul solid al rachetelor
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Optimizarea unei componente de susţinere a motorului unei nave spaţiale
Proiectarea structurii mecanice a unei macarale offshore
Conf.dr.ing. Viorel ANGHEL Stabilitatea plăcilor plane dreptunghiulare supuse la compresiune și forfecare
Ș.L.dr.ing. Florin BACIU Calculul static al unei aripi de avion cu profil deformabil
Metodă de analiză a performanţelor rulmenţilor cu role cilindrice
Calcul static al unui tren de aterizare ce intră în componenţa unui avion
Ș.L.dr.ing. Emil NUȚU Optimizarea filetului unor implanturi dentare pe baza teoriei remodelării osoase
2016
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Fabricarea şi caracterizarea acustică şi termică a materialelor bio – compozite obţinute din fibre vegetale ( trestie de zahăr)
Caracterizarea comportamentului mecanic al sructurilor sandwich
Proprietăţi acustice ale materialelor multistrat
Prof.dr.ing. Marin SANDU Studiu asupra rezistenţei şi rigiditaţii plăcilor circulare sau inelare subţiri după ambutisare uşoară şi întărirea marginilor
Evaluarea prin analiză cu elemente finite a rezistenţei şi stabilităţi unor panouri sandwich cu miezuri geometrice ortotrope
Simulări numerice şi validare experimentală a unor criterii de cedare aplicate la ansamblări cu adezivi structurali
Prof.dr.ing. Ioan PĂRĂUȘANU Măsurarea răspunsului dinamic al capotei unui autoturism clasa B CU V max = 170 km/h
Determinarea constantelor elastice ale lagărelor sistemului rotor – bently – nevada
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU Analiza propagării fisurii la interfaţa dintre materiale diferite prin simulare numerică discretă
Comportarea la compresiune a miezurilor cu topologie chirală și antichirală
Încercarea coloanei de direcţie
Aplicarea metodei elementelor finite în calculul la oboseală al punții spate a unui automobil
Calculul analitic și numeric al panourilor sandwich utilizate în industria aerospațială
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Evaluarea stărilor de tensiune şi deformaţie într-un autovehicul supus testului de impact “pole test”
Studiu asupra comportării la impact a unor materiale de tip sandwich
Studiul dezechilibrului şi influenţele vibraţiilor pe o turbină auto
Studiu privind calculul şi modelarea cu elemente finite a unei structuri metalice cu rol de susţinere a unei conducte de alimentare cu apă formată din grinzi cu zăbrele
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Analiza structurală şi termică pentru sistemul de distribuţie al unui M.A.S.
Ș.L.dr.ing. Emil NUȚU Aplicarea teoriei remodelării osoase la optimizarea implanturilor dentare
2015
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Caracterizarea vîsco-elastică a materialelor biocompozite pe bază de fibră de in
Delaminarea în modulul I şi II de rupere a compozitelor stratificate pe baza fibrelor naturale
Lipirea materialelor compozite laminate din fibre naturale
Realizarea unui protocol de fabricare a materialelor compozite din in/epoxy cât şi caracterizarea macroscopică şi microscopică a acestora
Prof.dr.ing. Adriana SANDU Calculul de rezistenţă şi optimizarea îmbinărilor înclinate prin lipire cu adeziv structural
Analiza termoelastică a unor îmbinări tubulare realizate prin lipire cu adezivi structurali
Calculul de rezistenţă şi optimizarea îmbinărilor înclinate prin lipire cu adeziv structural
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU
Lucas F.M. da Silva
Mariana Banea
Ricardo Carbas
Multi-material adhesive joints for automotive industry
Optimization of CFRP Joints with Fibre Metal Laminates
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Evaluarea stărilor de tensiune şi deformaţie într-un autovehicul supus testului de impact frontal
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Analiza structurii de rezistență a unui robot industrial
Analiza termică şi termoelastică pentru roata monobloc a unei osii montate pentru un vehicul feroviar
Ș.L.dr.ing. Daniel VLĂSCEANU Verificarea experimentală şi numerică a unui scaun auto testat conform regulamentului nr. 14 CEE – ONU
Analiza deformaţiilor pneului la rulare şi a forţei de frânare în funţie de gradul de uzură al acestuia
Ș.L.dr.ing. Emil NUȚU Influența proprietăților elastice asupra distribuției de tensiuni în ansamblul implant dentar – os
2014
Prof.dr.ing. Ioan PĂRĂUȘANU Modelarea dinamică a unui pod în vederea stabilirii răspunsului dinamic ca urmare a modficărilor structurale
Prof.dr.ing. Anton HADĂR Analiza cu elemente finite a comportamentului mecanic al unei joncţiuni din componenţa structurii unei aripi de avion
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Analiza cu elemente finite a unei îmbinări lipite prin suprapunere supusă la încovoiere în 3 puncte
Analiza arcurilor în foi cu ajutorul metodei elementelor finite
Ș.L.dr.ing. Daniel VLĂSCEANU Studiul la impact pentru parapetul de protecţie placat cu bandă din cauciuc
Calcul numeric al unui stratificat cu miez de tip fagure
Analiza stării de tensiuni şi deformaţii la contactul roată-şină din domeniul feroviar
Stabilirea interdependenţei dintre elementele structurale ale panourilor compozite şi capacitatea acestora de a amortiza şocurile
Determinarea tensiunilor remanente pentru elementele rops / fops ale cabinelor maşinilor mobile
Determinarea caracateristicilor dinamice ale unui material hiperelastic
Determinarea coeficienţilor elastici pentru materialele hiperelastice
Ș.L.dr.ing. Emil NUȚU Analiza statică și termomecanică a unor elemente plastice din habitaclul unui vehicul
Simularea cu elemente finite a dezghețării geamurilor unui autovehicul rutier
2013
Prof.dr.ing. Marin SANDU Îmbunătăţirea configuraţiei barelor de protecţie a atomobilelor pentru mărirea capacităţilor de absorţie a şocurilor
Evaluarea comportamentului neliniar şi a duratei de viaţă în cazul unui arc diafragmă pentr ambreiaje de autovehicule
Prof.dr.ing. Ioan PĂRĂUȘANU Analiza vibroacustică a unei capote de autoturism
Analiza dinamică a unui dispozitiv aerodinamic de creştere a aderenţei la sol
Prof.dr.ing. Anton HADĂR Analiza stării de tensiune şi de deformaţie a cadrului boghiului Y 25Cs aflat în regim normal de exploatare
Recipient de aer de 150 litri pentru instalaţia de frănă a vagoanelor de marfă cu timonerie divizată
Validarea unui calcul numeric al unei structuri multistrat cu miez de tip fagure, solicitată static
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Evaluarea tolerantei la deteriorare controlata si a durabilitatii unui ranfort fabricat dintr-un material compozit si a imbinarii acestuia cu fuselajul unei aeronave
2012
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU Simularea încărcărilor mecanice și termice ale unui piston pentru mac
Prof.dr.ing. Ștefan SOROHAN Analiza unui braţ din mecanismul de dragare al unei nave maritime
Analiză cu elemente finite pentru un subansanblu din componenţa unei instalaţii de dragare
Studiul procesului de deformare plastică la rece cu ajutorul metodei elementelor finite
Ș.L.dr.ing. Florin BACIU Proiectarea şi analiza cu elemente finite a unui arbore cotit
2011
Prof.dr.ing. Horia-Miron GHEORGHIU Studiul dinamic al elementelor unui aparat optic de ochire montat pe o armă automată individuală
Analiza stării de tensiune şi de deformaţie a ansamblului implant-mandibulă
Prof.dr.ing. Adriana SANDU Calculul analitic şi numeric neliniar al unor îmbinări cu adezivi structurali
Prof.dr.ing. Dan Mihai CONSTANTINESCU Simularea numerică a deteriorării interlaminare prin utilizarea elementelor finite coezive
Prof.dr.ing. Anton HADĂR Investigarea, modelarea şi analiza unor plăci stratificate cu discontinuităţi
Prof.dr.ing. Gabriel JIGA Metode analitice şi numerice pentru determinarea defectelor din carcasa motorului avionului de tip A380
Conf.dr.ing. Ștefan SOROHAN Calculul de rezistenţă a unui cadru de protecţie pentr un automobil de curse
Analiza comportarii statice si dinamice a unei linii de esapament
Conf.dr.ing. Viorel ANGHEL Studiul stabilității structurilor de tip arc plan. Soluții constructive în vederea creșterii stabilității
Studiul stabilitătii plăcilor dreptunghiulare solicitate la compresiune. Soluții constructive în vederea creșterii stabilității laterale
Scroll to Top