Domenii

 • încercări de materiale metalice, plastice şi compozite, în regim static şi dinamic de solicitare;
 • modelarea şi simularea comportării şi deteriorării materialelor;
 • evaluarea comportamentului structurilor de rezistenţă prin aplicarea unor metode experimentale cum ar fi: tensometrie electrică rezistivă, fotoelasticitate, corelarea digitală a imaginilor, ş.a.
 • evaluarea stărilor de tensiune şi deformaţie şi stabilităţii structurilor, prin analize cu elemente finite, utilizând programe specializate;
 • studii de dinamica rotorilor, vibrodiagnoze pentru maşini şi utilaje;
 • proiectare şi calcul de structuri de rezistenţă, pornind de la tema dată de beneficiar;
 • optimizarea geometriei structurilor de rezistenţă prin analize cu elemente finite;
 • evaluarea durabilităţii pieselor de maşini solicitate variabil;
 • evaluarea integrităţii structurilor;
 • studii de biomecanică;
 • conceperea, realizarea şi etalonarea unor captoare/senzori cu traductoare rezistive sau inductive, destinate măsurării diferitelor mărimi mecanice (forţe, cupluri, presiuni, deplasări liniare, rotiri etc);
 • elaborarea de sinteze bibliografice pe teme date de beneficiari;
 • formarea specialiştilor în domeniul cercetării ştiinţifice aplicate prin organizarea unor cursuri de pregătire şi specializare în diferite domenii de competenţă ale centrului.
Scroll to Top