CCMA

CENTRUL DE CERCETĂRI DE MECANICĂ APLICATĂ (CCMA) continuă sub această nouă titulatură activitatea “Laboratorului de cercetări pentru încercări de materiale” (LCIM) înfiinţat pe lângă Catedra de Rezistenţa materialelor din Universitatea POLITEHNICA Bucureştiprin ordinul nr. 1550/21.10.1976 al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului în conformitate cu prevederile articolului 2, punctul c din Decretul nr. 14/1976 al Consiliului de Stat.

CCMAeste o organizaţie profesională independentă, neguvernamentală, apolitică, fără personalitate juridică, creată în scopul participării la dezvoltarea ştiinţei şi pentru rezolvarea problemelor de mecanică aplicată propuse de beneficiari din ţară şi din străinătate.

CCMA se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile din Legea Învăţământului nr. 84/1995 republicată şi cu prevederile din Carta Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, art. 44.

CCMA este o unitate de cercetare şi consultanţă cu profil interdisciplinar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul UPB. Are autonomie financiară şi funcţională, siglă şi ştampilă proprie şi dispune de conturi proprii.

CENTRUL DE CERCETĂRI DE MECANICĂ APLICATĂ
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST)
Catedra Rezistenţa Materialelor, etaj I, CA108, Splaiul Independenţei 313, sector 6, Cod 060042
Tel. 021-4029206, Fax 021-4029213
Director general: dan.constantinescu@upb.ro 
Director executiv: daniel.vlasceanu@upb.ro

Scroll to Top