Didactic

Programul SIGURANȚA ȘI INTEGRITATEA STRUCTURILOR (SIS)

Programul de masterat Siguranţa şi Integritatea Structurilor (SIS) se desfăşoară în cadrul Departamentului de Rezistenţa Materialor, Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică şi asigură formarea specialiştilor în următoarele domenii:
• încercări de materiale metalice, plastice şi compozite, în regim static şi dinamic (vibraţii, oboseală, impact);
• evaluarea comportamentului structurilor de rezistenţă prin aplicarea unor metode experimentale cum ar fi: tensometria electrică rezistivă, fotoelasticitatea, corelarea digitală a imaginilor;
• evaluarea stărilor de tensiune şi deformaţie şi a stabilităţii structurilor, prin analize cu elemente finite, utilizând programul ANSYS şi SolidWorks;
• modelarea şi simularea comportării şi deteriorării materialelor;
• studii de dinamica rotorilor, vibrodiagnoze pentru maşini şi utilaje;
• aplicaţii în ortopedie şi în construcţia echipamentelor pentru cercetări în biomecanică;
• proiectarea şi calculul de rezistenţă al structurilor mecanice;
• optimizarea topologică a structurilor mecanice prin analize cu elemente finite;
• evaluarea durabilităţii pieselor de maşini supuse la solicitări variabile;
• evaluarea integrităţii structurilor.

Scopul principal al programului este ca masteranzii să înţeleagă şi să rezolve probleme inginereşti concrete şi să-şi dezvolte noi cunoştinţe prin care să:
▪ cunoască principalele metode teoretice şi de simulare numerică utilizate în analiza comportării structurilor mecanice;
▪ înţeleagă metodele experimentale utilizate pentru determinarea stării de tensiune şi deformaţie;
▪ evalueze factorii şi condiţiile care influenţează durabilitatea componentelor structurale;
▪ aplice metodele moderne de proiectare în vederea evaluării integrităţii structurilor.

Programul de masterat S.I.S. le conferă absolvenţilor competenţele necesare pentru o integrare rapidă pe o piaţă a muncii (internă şi internaţională) în continuă schimbare; ei vor putea lucra în companii multinaţionale, firme de proiectare în domeniul aerospaţial şi al echipamentelor energetice, firme de consultanţă în domeniile mecatronicii şi roboticii.

Scroll to Top