Admitere licenta

De ce Inginerie mecanica la FIIR?

Foarte mulţi absolvenţi de liceu sunt parţial nehotărȃţi asupra direcţiei pe care ar dori să o îmbraţiseze în viitor. Ei ştiu deja că vor alege ingineria mecanică dar încă nu cunosc oferta fiecărei specializări. Programul de INGINERIE MECANICĂ denumit CALCULUL STRUCTURILOR MECANICE a fost gȃndit pentru a pregăti ingineri care să poată adapta utilizarea computerului la sistemele mecanice reale, ingineri cu viziune globală care să schimbe esential produsele din jurul nostru, de la roboţi, automobile, avioane la sateliţi şi chiar mai departe. Programul este centrat pe aplicarea celor mai noi tendinţe în proiectarea CAD/CAM, tehnologii de îmbinare a multimaterialelor, ingineria suprafațelor, tehnologii de manufacturare aditivă, inspecția și gestionarea integrității pe întrega durată de viață.

Absolvenţii programului Calculul Structurilor mecanice dobândesc cunoştinţe solide de proiectare asistată de calculator (AutoCAD, Solidworks), modelare, simulare si optimizare cu programe de calcul performante (ANSYS, ABAQUS), cele mai noi metode experimentale pentru calculul si proiectarea structurilor realizate din materiale inovative, limbaje de programare, etc.

Cum te înscrii?

Pentru admitere la studiile universitare de licenţă în domeniul Inginerie Mecanică, programul Calculul Structurilor mecanice, sunt disponibile 30 de locuri finantate de la buget precum şi locuri cu taxă, în cadrul Facultăţii de Inginerie Industrială şi Robotică (FIIR). Admiterea candidaţilor se efectuează conform metodologiei afişate pe site-ul FIIR

Ce faci după absolvire?

După absolvire, poţi opta pentru continuarea studiilor la programele de masterat din Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică și în special în programul de master Siguranța şi Integritatea Structurilor, al departamentului de Rezistența Materialelor. Absolvirea cursurilor de masterat poate fi urmată de pregătirea prin programele de doctorat în domeniul Inginerie mecanică, departamentul de Rezistenta Materialelor având în acest moment conducători de doctorat cu mare experiența în domeniu. Programul poate fi urmat și de studenții care intenționează să folosească pregătirea lor tehnică pentru formarea profesională postuniversitară în domenii cum ar fi ingineria construcțiilor civile și ingineria medicală. Absolvenții acestui program vor avea pregătirea necesară pentru a ocupa posturi de ingineri în companii multidisciplinare, firme multinaționale, institute de cercetare-dezvoltare în departamentele de calcul sau proiectare în firme românesti sau internationale de prestigiu (aici link către pagina cu firme ……)

Scroll to Top