Doctorat

Prof. dr. ing. Horia GHEORGHIU – Decedat

https://brainmap.ro/horia-gheorghiu

Conducător de doctorat din anul: 2000 – 2022

Domenii de competenţă:

 • Analiza stării de tensiuni si deformații în structuri de rezistență solicitate static sau dinamic;
 • Vibrațiile sistemelor elastice;
 • Biomecanica structurilor osoase;
 • Analiza comportamentului la solicitări statice și dinamice a structurilor din materiale compozite.

TEZE SUSȚINUTE

Nr. crt.NUME şi PRENUMEAn susținereTitlul tezei
1BEJAN Mihai2002Optimizarea locală a structurilor
2NICODIM Mariana2011Contribuții privind vibrodiagnoza mașinilor unelte în vederea creșterii productivității acestora
3CRISAN Nicoleta2011Analiza comportamentului în condiții biologice a structurilor cu aliaje noi de titan în aplicații medicale
4VLASCEANU Daniel2011Contribuții privind comportamentul mecanic al structurilor axial simetrice din materiale hiper-elastice
5BACIU Florin2011Modelarea cu elemente finite a procesului de sudare în vederea determinării tensiunilor și deformațiilor remanente
6TUDOSE Virgil2011 Contribuții la studiul și realizarea structurilor mecanice a aparatelor optice de ochire pentru armamentul individual
7NUŢU Emil2012Algoritmi pentru studiul remodelării osoase cu aplicabilitate la proiectarea, analiza mecanică şi optimizarea implanturilor protetice
8BABIA Alexander2013Contribuții privind studiul comportamentul biomecanic al țesutului osos supus la solicitări dinamice prin șoc
9STOCHIOIU Constantin2020Contribution à l’étude du comportement visco-elastoplastique d’un composite structural lin/épo

DOCTORANZI

Nr. crt.NUME și PrenumeAn înscriereTitlul temei de cercetare
1RIZEA Adriana2019Contribuții privind optimizarea dispozitivelor de recuperare a deficiențelor locomotorii
2NICOLESCU Alexandru-Ionut2019Analiza comportamentului mecanic al mecanismelor flexibile obținute prin fabricație aditivă
3PARLOG Radu-Ion2019Contribuții privind utilizarea materialelor biocompozite pentru fabricarea elementelor de siguranță rutieră.
4ZANCU Andrei-Marius2020Contribuții la îmbunătățirea siguranței pasive a automobilelor.
5PAPPAS Konstantinos2020Contribuții la analiza și modelarea comportamentului unui material compozit biodegradabil
6TURCAN Petru2021Metoda alternativă de montaj a inelelor rulmenților.
7PAUNESCU Ioan-Cristi2021Analiza comportamentului la temperaturi înalte al unor materiale compozite în vederea utilizării lor în construcția retelelor de transport agent termic.
Prof.dr.ing. Dan Mihai Constantinescu

Web of Science ResearcherID: C-4101-2012

https://orcid.org/0000-0001-5400-7804

https://brainmap.ro/dan-mihai-constantinescu (U1700–028P-2303)

Conducător de doctorat din anul: 2008

Domenii de competenţă:

 • Mecanica ruperii, oboseală, metode experimentale şi numerice folosite în mecanică aplicată.
 • Cercetări experimentale şi numerice privind ruperea interlaminară şi intralaminară în materiale compozite stratificate.
 • Comportarea la solicitări statice şi prin impact a spumelor, materialelor produse prin fabricaţie aditivă şi a materialelor compozite.
 • Fabricarea şi încercarea nanocompozitelor cu nanotuburi din carbon, grafen şi nanopulberi.

TEZE SUSȚINUTE

Nr. crt.NUME şi PRENUMEAN SUSŢINERETITLUL TEZEI
1APOSTOL Dragoş-Alexandru2011Cercetări privind comportarea și degradarea compozitelor cu spume rigide și semirigide
2MIRON Matei-Constantin2011Studiul fenomenelor de delaminare şi deteriorare în materiale compozite laminate şi sandwich
3COSMOIU (VLAD) Ioana2015Fabricarea și testarea de nanocompozite cu rezistență și tenacitate ridicate
4STUPARU Florin-Adrian2015Evaluarea fenomenelor de delaminare pentru îmbinările cu adeziv
5COMAN Călin-Dumitru2019Analiza rigidităţii şi rezistenţei îmbinărilor hibride metal-compozit
6MOCIAN Oana-Alexandra2019Analiza răspunsului la impact cu viteze mici al structurilor sandwich cu miez din spumă

DOCTORANZI

Nr. crt.NUME şi PRENUMEAN ÎNSCRIERETITLUL TEMEI DE CERCETARE
1CRISTEA Gabriel2015Metodologii de evaluare a fiabilității componentelor structurilor mecanice
2MATEESCU Ancuța-Valentina2016Identificarea delaminărilor în panouri sandwich prin metode de monitorizare a integrităţii structurale
3MOISEI Cristian-Gheorghe2016Comportarea termică a materialelor compozite avansate
4BIBIRE Radu-Petru2017Optimizarea stabilităţii structurilor din industria aerospaţială
5MUNTEANU Camelia-Elena2017Dezvoltarea metodelor de analiză numerică a componentelor structurale
6NĂSTASE Mihaela2017Cercetări numerice şi experimentale asupra durabilităţii panourilor sandwich după impact
7ONCESCU Ionuț-Cosmin2017Analiza performanţelor elementelor de rezistenţă realizate prin diferite metode de fabricare aditivă
8VLĂDULESCU Florian2017Proiectarea şi optimizarea topologiei componentelor structurale
9ALCEA Andreea-Cătălina2018Performanţele materialelor compozite cu autoreparare utilizate în industria aeronautică
10AXENIE (PETRE) Alexandra-Raluca2018Estimarea durabilității îmbinărilor hibride în structuri spațiale
11ATODOSIE Constantin – Alexandru2019Comportarea panourilor sandwich cu miezuri de topologie specială
12INDREȘ Andrei-Ioan2019Analiza la impact cu viteze mici a compozitelor laminate şi sandwich
13COROPEȚCHI Iulian-Constantin2020Dezvoltarea unor algoritmi de optimizare topologică bazați pe inteligență artificială pentru structuri topologice de configurație specială
14VASILE Alexandru2020Configurarea miezurilor din metamateriale utilizate pentru componente structurale de tip sandwich
15DEDU Narcis-Petre2021Evaluarea deteriorărilor din îmbinările cu adezivi având configuraţii speciale fabricate aditiv
16NENCIU Andrei2021Studiul volumelor reprezentative ale elementelor structurale tip sandwich realizate prin fabricare aditivă
Prof. dr. ing. Anton HADĂR

https://orcid.org/0000-0003-1952-3533

https://brainmap.ro/anton-hadar (U1700—038W-1774)

Conducător de doctorat din anul: 2008

Domenii de competenţă:

 • Analiza numerică şi experimentală a comportamentului mecanic şi termic al structurilor  realizate din materiale compozite stratificate.
 • Comportarea în regim static şi dinamic a structurilor complexe din transporturi terestre (auto şi feroviare) şi aeriene.
 • Optimizarea numerică a structurilor de rezistenţă
 • Modelarea şi analiza structurilor biomecanice.

TEZE SUSȚINUTE

Nr. crt.NUME şi PRENUMEAN SUSȚINERETITLUL TEZEICONDUCĂTOR COTUTELĂ
1PETRESCU Horia-Alexandru2011Contribuții la studiul comportării plăcilor stratificate, cu miez de tip fagure, solicitate static și dinamic
2GROZEA Marius-Alexandru2011Probleme neliniare locale în structuri mecanice
3TUDOR Daniela-Ioana2012Contribuții privind evaluarea cantitativă a influenței defectelor de material asupra capacității portante a unor structuri
4BĂLTĂREŢU IANCU Miruna2014Cercetări privind creșterea durabilității supapelor pompelor de noroi prin soluții constructive și tehnologice Prof. dr. ing. Vlad ULMANU, Universitatea Petrol – Gaze Ploieşti
5DOBRE Alexandru2015Modelarea matematică, simularea numerică și identificarea experimentală a suspensiilor autovehiculelor rutiere
6DRĂGHICI Sorin2015Îmbunătăţirea performanţelor unui subansamblu din componenţa unui satelit de orbită joasă
7MOGA Sunita Andreea2015Dezvoltarea unor tehnici de dinamică moleculară pentru studiul proprietăților polimerilor
8FĂINUȘ Leonidă2016Cercetări privind analiza comportării mecanice a boghiurilor Y 25 Cs în zona glisierelor
9CORMOŞ Raul2017Evaluarea răspunsului mecanic al materialelor compozite multistrat cu miez de tip fagure solicitate la impact în domeniul vitezelor mici
10PĂTRAŞCU Alexandru – Ionuţ2020Studiu privind sporirea capacității de transport a unui vagon descoperit, cu pereți înalți

DOCTORANZI

Nr. crt.NUME şi PRENUMEAN ÎNSCRIERETITLUL TEMEI DE CERCETARECONDUCĂTOR COTUTELĂ
1ZIDARU Elvis-Georgian2015Studii şi cercetări privind posibilităţile de reducere a tarei vagoanelor de călători
2COSTESCU Dan-Mihail2016Cercetări privind unele elemente structurale dedicate absorbirii energiei de impact la vehiculele feroviare
3ADETU Cătălin2017Contribuţii la studiul protecţiei balistice pentru structurile elicopterelor militareProf. dr. ing. Vasile NĂSTĂSESCU, Academia Tehnică Militară
4VOICU Andrei-Daniel2017Studiul teoretic şi experimental al viabilităţii tranziţiei palei anticuplu a elicopterului IAR330 către o configuraţie constructivă compozită
5IORDACHE Anca-Alexandra2018Contribuţii privind structurile portante ale vehiculelor ecologice Prof. dr. mat. Marius Marinel STĂNESCU, Universitatea din Craiova
6BUJĂNIȚĂ George-Alexandru2019Analiza comportamentului mecanic al corpurilor paraşutate, la impactul cu suprafeţe dure
7NICOLESCU Alexandru-Ionuţ2019Analiza comportamentului mecanic al mecanismelor flexibile obţinute prin fabricaţie aditivă
8RISTEA Paul-Ştefan2019Contribuţii privind creşterea siguranţei în exploatare şi a securităţii sistemului de transport feroviar
9BADEA (RADU) Mihaela2020Contribuții privind testarea la sol a muniției calibru 20 mm x102 mm asupra mai multor tipuri de blindaje
10OLĂREANU (URSACHE) Ștefania2020Cercetări privind modelarea și testarea structurilor din materiale compozite hibride armate cu fibre de sticlă și cu fibre naturale Prof. dr. ing. Camelia CERBU, Universitatea Transilvania din Braşov
11DRĂGOI Marius-Valentin2020Realizarea unui picior protetic bionic şi controlarea sa cu o cască neuronală Prof. dr. ing. Nicolae GOGA, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
12NEDELCU Bogdan-Vasilică2020Cercetări privind creșterea duratei de viață a turnurilor metalice active în medii dificile
13TUREAC Marius-Gabriel2020Analiza comportării în regim dinamic a suspensiei trenului electric de metrou tip B.M.3 C.A.F.
14STANCIU Constantin-Alexandru2021Evaluarea prin inteligenţă artificială a comportamentului mecanic şi a comportamentului la foc al materialelor din construcţii Prof. dr. ing. Nicolae GOGA, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
15BUTOLO Mihai-Constantin2021Caracterizarea fizică, elastică şi mecanică a masei lemnoase de tip GLULAM, folosind inteligenţa artificială Prof. dr. ing. Nicolae GOGA, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Prof. dr. ing. Gheorghe-Gabriel JIGA

https://orcid.org/0000-0002-8076-3571

https://brainmap.ro/gheorghe-gabriel-jiga

Conducător de doctorat din anul: 2016

Domenii de competenţă:

 • Cercetări numerice si experimentale realizate pe structuri compozite stratificate armate cu fibre precum şi pe structuri de tip sandwich.
 • Optimizarea structurilor de rezistenţă.
 • Cercetări numerice si experimentale a structurilor realizate prin procedeele de fabricaţie aditivă.
 • Comportarea la impact a panourilor compozite sau a panourilor de tip sandwich.

DOCTORANZI

Nr. crt.NUME şi PRENUMEAN ÎNSCRIERETITLUL TEMEI DE CERCETARE
1ROŞOIU Alexandru2016Optimizarea configurativă şi de material a unor element structurale din componenţa autovehiculelor rutiere
2BOGDAN Tudor2018Contribuţii ale factorilor de mediu asupra comportamentului mecanic al liniilor de contact în transportul energiei electrice în domeniul feroviar
3BURTOIU Mircea-Gabriel2020Cercetări asupra comportării unor structuri realizate prin procedeul de fabricare aditivă supuse la presiune interioară
4NEGREA Catălin-Ştefan2020Cercetări privind rentabilitatea înlocuirii procedeelor de turnare a reperelor metalice cu cele obţinute prin procedeul de printare 3D prin sinterizare laser
5CUMPĂTĂ Mirela-Andreea2020Cercetări privind calculul și fabricarea unor tipuri de betoane de porozitate ridicată realizate din diferite tipuri de materiale
6PINTILIE Viviana-Roxana2021Studiul comportamentului mecanic în mediu biologic al protezelor dentare fixe realizate din materiale ceramice
7STANCIU Cornel-Stefan2021Confecţionarea unui costum de protecţie moto realizat cu ajutorul fluidelor non-newtoniene
Scroll to Top