Dotari

Maşini pentru încercări mecanice

Maşina universală de încercat INSTRON 8800 de 100 kN, cu bacuri hidrulice, pentru teste de tracţiune (de la temperatura ambiantă pâna la temperatura maximă de 1000C), încovoiere în trei puncte, compresiune şi teste de oboseală.

Maşina de încercat LLOYD INSTRUMENTS LRX PLUS de 5 kN cu software specializat NEXYGEN, dotată cu extensometru EPSILON 3542-050M-025-ST şi bacuri speciale pentru încercarea la tracţiune a firelor.

Maşina de încercat WALTER-BAI LVF de 50 kN dinamic şi 63 kN static cu bacuri hidraulice, dotată cu extensometru dinamic SANDNER EX A 25-5X, extensometru axial EPSILON 3542-010M-100-ST şi extensometru COD 3541-010M-100-ST pentru încercări de mecanica ruperii;

Maşina de încercat universală Z 010 ZWICK/ROELL de 10kN, cu software de achiziţie şi prelucrare a datelor TestXpert II, extensometru incremental, bacuri mecanice pentru tracţiune epruvete plate şi rotunde si platane de compresiune.

Sisteme pentru analiza experimentală a tensiunilor şi deformaţiilor

Sistemul ARAMIS cu senzor cu două camere SCHNEIDER, stand pentru susţinerea şi fixarea senzorului, sistem de declanşare pentru camere şi controlul înregistrării imaginilor, PC sub sistemul GOM LINUX 7 şi soft specializat;

Instalaţie completă de fotoelasticitate prin reflexie cu achiziţie de date şi achiziţie video PhotoSTRESS+

Instalaţii pentru fotoelasticitate prin transmisie: Polariscopplan cu lumină albă şi monocromatica, 40 cm cu 2 surse de lumină, teaching polariscop Vishay, 15 cm cu dispozitiv de încărcare şi captor de forţă;

Sistem de măsurare digitală cu achizitie de date MGCPLUS,  Hottinger Baldwin Messtechnik cu 16 canale de măsurare, soft specializat pentru achiziţia şi prelucrarea datelor CATMAN şi protectie împotriva interferenţei cu câmpurile electro-magnetice perturbatoare;

Echipament de măsurare cu achiziţie de date cu amplificator MGC cu 6 canale,  placă de achiziţie  NI USB 6008 cu 8 canale de mǎsurare şi software LABWIEV Student Edition for Windows;
Adaptoare de semnal (punţi tensometrice):  KWS/T-5 cu un canal, MK cu cutie de comutare pentru 74 canale pentru mǎsurări statice, IEMI cu un canal;
Echipament pentru teste de impact pe asamblări lipite, dotat cu ciocan de impact, captor de forţă HBM, traductor de deplasare rezistiv si sistem de măsurare cu achiziţie de date;
Traductoare  HBM de forţă (rezistive şi inductive), de deplasare (inductive), de deformaţie (rezistive simple şi rozete tensometrice) şi de presiune;

Sisteme pentru analiza vibraţiilor

Sistem de multianaliză PULSE – Bruel & Kjaer;
Sisteme de analiză modală cu patru vibratoare electromagnetice şi 20 captoare de viteză tip PRODERA;
Stand rotoric BENTLEY NEVADA;
Aparatură pentru măsurarea vibraţiilor: lanţ de măsură Bruel & Kjaer cu captoare piezoelectrice, amplificator de măsură şi filtre trece-bandă şi lanţ de măsură Hottinger-Baldwin Messtechnik cu captoare inductive, punte cu frecvenţă purtătoare şi inscriptoare;
Vibratoare cu mase excentrice în rotaţie cu forţe până la 230 kN şi frecvenţe între 5-50Hz;
Vibratoare electrodinamice cu forţe de 200N, cu amplificator de putere şi generator de semnal;

Calculatoare şi software

Reţele de calculatoare, imprimante, copiatoare;
Softuri pentru proiectare şi analiză cu elemente finite: SOLIDWORKS, COSMOS WORKS, ALGOR si altele;
Tablă interactivă smart board, proiectoare multimedia;

Scroll to Top