De ce Inginerie mecanica la FIIR?

Foarte mulţi absolvenţi de liceu sunt parţial nehotărȃţi asupra direcţiei pe care ar dori să o îmbraţiseze în viitor. Ei ştiu deja că vor alege ingineria mecanică dar încă nu cunosc oferta fiecărei specializări. Programul de INGINERIE MECANICĂ denumit CALCULUL STRUCTURILOR MECANICE a fost gȃndit pentru a pregăti ingineri care să poată adapta utilizarea computerului la sistemele mecanice reale, ingineri cu viziune globală care să schimbe esential produsele din jurul nostru, de la roboţi, automobile, avioane la sateliţi şi chiar mai departe. Programul este centrat pe aplicarea celor mai noi tendinţe în proiectarea CAD/CAM, tehnologii de îmbinare a multimaterialelor, ingineria suprafațelor, tehnologii de manufacturare aditivă, inspecția și gestionarea integrității pe întrega durată de viață. Absolvenţii programului Calculul Structurilor mecanice dobândesc cunoştinţe solide de proiectare asistată de calculator (AutoCAD, Solidworks), modelare, simulare si optimizare cu programe de calcul performante (ANSYS, ABAQUS), cele mai noi metode experimentale pentru calculul si proiectarea structurilor realizate din materiale inovative, limbaje de programare, etc.

Scroll to Top