ICECON GROUP

Stagii de practica:

ICECON S.A are incheiate protocoale de colaborare privind stagii de practica pentru studentii si/sau doctoranzii din Universitatea Dunarea de Jos Galati, Academia Tehnica Militara, Universitatea din Craiova, Politehnica Bucuresti, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti .

Posibilitati de angajare:

Absolventii se pot angaja in cadrul ICECON S.A pe un post corespunzator pregatirii lor si a studiilor finalizate in cadrul Universitatilor de profil din tara. Institutul este structurat dupa cum urmeaza:

1) Departamentul de CERCETARE – AGREMENTARE Comportarea dinamică a sistemelor structuralestructurat in divizii si colective:

Divizia  –  Protecţie seismică şi antivibratilă cu urmatoarele colective: Dispozitive antiseismice,  Sisteme antivibratile,  Analiza dinamica a structurilor

Divizia  Sisteme instrumentale şi informatice  cu urmatoarele colective: Sisteme instrumentale de masurare, Sisteme informatice de prelucrare si control

Divizia Proiectare standuri  şi aparatură pentru încercări cu urmatoarele colective:Standuri, Aparatura de incercare

2)  Departament de cercetare: Produse şi tehnologii în construcţii

Divizia Sisteme constructive, produse şi tehnologii în construcţii cu urmatoarele colective: Sisteme constructive pentru structuri si componente , Tehnologii si produse de finisaje

Divizia Instalatii si echipamente cu urmatoarele colective: Materiale si echipamente sanitare, Materiale si echipamente edilitare, Materiale si echipamente termice

Divizia  Structuri din lemn cu urmatoarele colective: Tehnologii  de protectie structuri, Materiale si procedee de tratarea lemnului

Divizia Agremente Tehnice Nationale

3) Departamentul: Laborator de incercari ICECON TEST

Divizii:

Tehnologii în construcţii, materiale, sisteme şi elemente structurale

–  Tehnologii în construcţii, protecţia, echiparea şi dotarea construcţiilor

  Tehnologii si echipamente tehnologice pentru lucrarile de constructii.

–  Dezvoltare tehnologica (standuri, lucrari de laborator si metrologie)

Ce vor face absolventii la locul de munca dupa absolvire:

  • vor desfasura activitati de inginerie aplicativa pentru echipamente tehnologice, robotica in constructii, mecatronica si aparatura de laborator ;
  • vor efectua incercari materiale si echipamente, evaluari tehnice prin calcul, incercari dinamice la seisme, sisteme de protectie seismica,  echipamente si mecatronica a cladirilor, protectie la zgomot, vibratii si seisme;
  • vor participa la activitati de cercetare – dezvoltare – inovare pentru materiale, produse pentru construcţii tehnologii, instalaţii, echipamente încorporate, echipamente tehnologice, protecţia mediului, reciclarea deşeurilor;

vor desfasura activitati de  cercetare fundamentală şi aplicativă, studii, cercetări tehnice şi experimentale, în domeniul maşinilor, utilajelor tehnologice, echipamentelor, instalaţiilor şi tehnologiilor pentru construcţii civile, industriale si lucrari de drumuri, poduri, viaducte.

Scroll to Top